ODWOŁANY - MISTRZOSTWA POLSKI 40+ 6 REDS

NAZWA TURNIEJU

ODWOŁANY - MISTRZOSTWA POLSKI 40+ 6 REDS

MIASTO

Lublin

KLUB

Masters

DATA

Od: 2020-11-14 09:00:00
Do: 2020-11-15 20:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-11-09 20:45:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

!!! UWAGA !!!
Szanowni Państwo,
Ze względu na trwającą pandemię oraz coraz częstsze przypadki zachorowań informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, turnieje PZSiBA zaplanowane do końca listopada zostają zawieszone.
O nowych terminach będziemy informować wkrótce.


MISTRZOSTWA POLSKI w kat. Masters 40+ na 6 Czerwonych bilach

Cele zawodów
• wyłonienie Mistrza Polski w kat. Masters 40+ na 6 Czerwonych bilach;
• promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
• popularyzacja snookera

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters Lublin

Miejsce zawodów
Klub Masters, GH Olimp, Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin

Termin zawodów
14-15 listopada 2020 r. (sobota-niedziela)
• Istnieje możliwość rozpoczęcia fazy grupowej już w piątek. Szczegółowy harmonogram gier zostanie ogłoszony po zakończeniu zapisów.

Termin i miejsce zgłoszeń
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00.
• Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl.

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, urodzeni w roku 1980 i wcześniej, którzy:
a/ posiadają aktualną licencję sportową PZSIBA;
b/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie;
d/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór
Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.)

System i sposób przeprowadzenia zawodów

Mistrzostwa rozegrane będą w dwóch etapach – fazie grupowej i pucharowej.

Modus rozgrywek:
Faza grupowa i pucharowa – lepszy z 5
Finał – lepszy 7

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ mecz bezpośredni;
d/ dogrywka na Czarnej bili.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Nagrody
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary i/lub medale za miejsca 1-4 oraz za najwyższy brejk turnieju.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
• Opłata startowa – 70 zł od osoby, płatne gotówką przed pierwszym meczem.
• Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
• Koszt licencji – 50 zł
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez Sędziego głównego podczas turnieju.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

ZASADY GRY
W grze na sześciu Czerwonych bilach zastosowanie mają oficjalne przepisy gry w snookera z następującymi różnicami:
1. Ogłoszenie FAULU I CHYBIENIA może nastąpić maksymalnie pięć razy z rzędu, jeżeli zawodnikowi faulującemu nakazano ponowną grę z poprzedniej pozycji.
2. Po czwartym FAULU I CHYBIENIU sędzia ostrzega faulującego, że w przypadku piątego FAULU I CHYBIENIA jego przeciwnik będzie miał następujące opcje do wyboru:
a/ zagrywanie z pozycji, w której bile znieruchomiały na polu gry;
b/ nakazanie faulującemu ponownej gry z pozycji, w której bile znieruchomiały na polu gry;
c/ możliwość ustawienia bili białej w dowolnym miejscu na polu gry, pod warunkiem że żaden z zawodników nie potrzebuje punktów karnych przed lub w wyniku wykonania tego zagrania.
Jeżeli zawodnik wybierze tę opcję, przepis pt. "Pozycja snooker po faulu" nie będzie miał zastosowania.
3. Jeżeli ogłoszono FAUL I CHYBIENIE, ale faulującemu nakazano ponowną grę z pozycji powstałej, wcześniejsze ogłaszanie FAULU I CHYBIENIA kończy się.
4. Po wbiciu bili Czerwonej lub wolnej bili deklarowanej jako bila Czerwona, nie jest dozwolone ustawienie snookera za deklarowaną bilą kolorową.