Mistrzostwa Polski 40+

NAZWA TURNIEJU

Mistrzostwa Polski 40+

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2020-07-18 10:00:00
Do: 2020-07-19 23:59:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-07-14 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

MISTRZOSTWA POLSKI W SNOOKERZE w kat. MASTERS 40+

!!! UWAGA !!!
Turniej rozpocznie się w sobotę, 18 lipca 2020 r. o godz. 10:00.
Zawodnicy grający w pierwszej sesji proszeni są o przybycie do klubu na godz. 9:45.
Skład grup wraz z przybliżonym harmonogramem spotkań dostępny jest w zakładce ROZGRYWKI GRUPOWE. 
Do fazy pucharowej awansuje dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.
Przypominam o obowiązku posiadania licencji sportowej PZSiBA. Osoby nieposiadające licencji nie zostaną dopuszczone do gry.
SG

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w snookerze w kategorii Masters 40+;
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
* popularyzacja snookera.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, 04-158 Warszawa, ul. Zamieniecka 80

Termin zawodów
18-19 lipca 2020 r. (sobota-niedziela)
Sobota - faza grupowa oraz pierwsza runda fazy pucharowej
Niedziela - ćwierćfinały, półfinały i finał

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 lipca 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, urodzeni w roku 1980 i wcześniej, którzy:
a/ posiadają aktualną licencję sportową PZSIBA;
b/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie;
d/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór 
Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.)

System i sposób przeprowadzenia zawodów
* Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch etapach – fazie grupowej i fazie pucharowej.
* Do fazy pucharowej awansuje dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.

* Wszystkie mecze z wyjątkiem meczu finałowego zostaną rozegrane w modusie lepszy z 5, finał - lepszy z 7.
* Zawodnicy rozstawieni są w grupach według kolejności: 1. obrońca tytułu, 2. ranking PLS TOP16, 3. ranking 1LS, 4. ranking PORS, 5. losowanie.

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Sędziowie
Sędzia główny - Wiktoria Jędruszek
Udział sędziów licencjonowanych zapewniony jest od półfinałów.

Nagrody i tytuły
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV oraz za najwyższy brejk turnieju.
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
* Opłata startowa - 100 zł 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA. Koszt licencji - 50 zł
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez sędziego głównego podczas turnieju.
* Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.