PORS Kobiet 2

4
Aleksandra Wojtecka
5
Anna Szczepańska
 
 
3
Joanna Grochal
6
Katarzyna Bialik
 
 
4
Aleksandra Wojtecka
2
Marta Wawrzyn
 
6
Katarzyna Bialik
1
Ewelina Piślewska
 
2
Marta Wawrzyn
1
Ewelina Piślewska